logo jbmd   0747600700 
0747600700 
exams
        
Microsoft Certified Pearson VUE Kryterion Testing
המתנה לבחינה
מומלץ להגיע למרכז הבחינות כחצי שעה לפני מועד הבחינה שנקבע לך. עד לרגע הכניסה לכיתת הבחינות, תוכל/י להמתין בקפיטריה.
רישום
לפני ביצוע הבחינה עליך למסור לרכז/ת הבחינות את טופס הזמנת הבחינה בצרוף 2 תמונות מזהות הכוללות תמונה.
רכז/ת הבחינות תאמת את נתוני הזמנת הבחינה ותאפשר לך להיכנס לחדר הבחינות. עליך להשאיר מחוץ לחדר הבחינות את כל ציודך האישי, כולל תיק, מחשב נייד, טלפון וציוד אישי אחר.
עמדת הבחינות
הבחינה נערכת מול עמדת בחינה אישית. לכל ניבחן/ת עמדת מחשב אישית, מקלדת, עכבר, וכלי כתיבה. רכז/ת הבחינות תסביר את דרך השימוש והפעלת המערכת. ניתן לשאול שאלות כל עוד לא החלה הבחינה. בזמן הבחינה אין לשוחח עם איש, ואין לשאול את רכזת הבחינות שאלות. הבחינה מצולמת ומוקלטת. לכל בחינה זמן יעודי המוקצב מראש. אין אפשרות לעצור בחינה. אין אפשרות לצאת להפסקה בזמן בחינה, אלא במקרים מיוחדים בהם ניתן אישור. לפני ביצוע הבחינה, תתבקש/י לענות על מספר שאלות הדגמה, אשר יעזרו לך להכיר את המערכת וצורת הבחינה. אין להכניס מזון או שתייה לחדר הבחינה.  
חווית הבחינה
ביצוע בחינה מקוונת הנו דבר לא קל לרוב האוכלוסייה, אך אם נדע כיצד להתכונן, הדבר יכול להיהפך לחוויה. אנא קראו את כל ההוראות לפני מענה על השאלות. לפני סיום הבחינה, יש לבדוק שענית על כל השאלות, ורק אז ללחוץ על "סיום". במידה ויש לך הערות, יש למלא דוח בסיום הבחינה המפרט הערות אלו.  
סיום הבחינה
בעת סיום הבחינה יש לעזוב בשקט את החדר. יש להחזיר את כל הציוד שקיבלת לרכזת הבחינות ולהמתין בסבלנות לקבלת תוצאה. תוך מספר דקות תקבל דף רשמי ובו תוצאת הבחינה. במידה ועברת את הבחינה, והנך זכאי לתואר/תעודה בינלאומית, תישלח לביתך תעודה ישירות מחו"ל, לכתובת המוזנת במחשב מרכז הבחינות הבינלאומי. התעודה תישלח לביתך תוך 90 יום, מיום סיום הבחינה.  
"  מקור: נהלי מרכזי הבחינות (באנגלית) נערך בהתאם לנהלים בישראל


 

 
צור קשר שירות לקוחות מפת האתר דרושים כנסים סניפים שירותים אודות דף הבית
Sun