logo jbmd   0747600700 
0747600700 
מכללת מדיאטק ג'ון ברייס בע"מ מקבוצת מטריקס ח.פ 5132266

מכללת מדיאטק ג'ון ברייס מקבוצת Matrix הנה חברת ההדרכה המובילה בצפון בתחום הדרכת המחשוב וטכנולוגיית המידע ובתחום הדרכת מיומנויות הניהול, השרות והמכירות.

למכללת מדיאטק ג'ון ברייס כזרוע ההדרכה של Matrix מספר רב של יתרונות וערכים מוספים ללקוחותיה ולשותפיה. קבוצת Matrix מספקת למדיאטק ג'ון ברייס הייטק גב כלכלי חזק ויכולת מתן פתרון שלם מקצה לקצה לארגונים החל מרמת היישום הטכנולוגי והפונקציונאלי ועד לרמת ההדרכה של אנשי המקצוע ומשתמשי הקצה.

מכללת מדיאטק ג'ון ברייס מציעה ללקוחותיה שירותי הדרכה, הטמעה ולימוד מקצה לקצה החל משלב סקר ומיפוי פערי ידע (צרכי הדרכה) ברמה הארגונית והאישית, בניית פתרון הדרכה "תפור" לארגון ולעובדיו, ביצוע ההכשרות הרלוונטיות ועד לשלב ההטמעה במסגרתה מושג השינוי ההתנהגותי בפועל של העובד בעת יישום הידע על בסיס הנלמד בקורס.

מרכז ההדרכה

כמרכז ההדרכה המוביל בצפון בתחום הדרכת מחשוב ומערכות מידע בארגונים, רואה את עצמה, מדיאטק ג'ון ברייס כקובעת הסטנדרטים בתחום ההדרכה בכלל ובתחום הדרכת המחשוב ומערכות המידע בפרט. מרכז ההדרכה שם לפניו כדגל את המטרות הבאות:
 • פיתוח תוכניות לימוד חדשניות על פי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר המשלבות תיאוריה ומעשה כאחד.
 • יצירת סביבת לימודים נעימה ואפקטיבית לתלמידים.
 • שימור גישת ההדרכה האישית והבלתי אמצעית באמצעות כיתות קטנות ויחסים קרובים בין הסגל לבין התלמידים.
 • עידוד החשיבה העצמית והיצירתיות בקרב הסגל והתלמידים.
 • מרכז ההדרכה מאמין במתן שירותים (We Deliver) איכותיים ומקצועיים תוך התמקדות בצרכי הלקוח ומענה על צפיותיו ודרישותיו. עקרונות העבודה של מרכז הדרכה מושתתים על שלושת העקרונות הבאים
  (היוצרים את ראשי התיבות של להט) :
 • הלקוח במרכז הפעילות תוך מתן פתרון כולל ומלא של הדרכה איכותית. הגינות ביחסים עם הלקוחות, העובדים והשותפים. הדרכה בחזית הטכנולוגיה.

  בכדי ליצור את התנאים הסביבתיים המאפשרים השגת מטרות אלו, נוצר צורך להסדיר את יחסי התלמידים מול מרכז ההדרכה, זכויותיהם וחובותיהם באמצעות תקנון זה.
  * התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מכוון לגברים ונשים גם יחד.

  1 . הגדרת תלמיד כתלמיד מרכז ההדרכה יחשב מי שקיבל אישור על רישומו לקורס במדיאטק ג'ון ברייס והסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס לפי אישור החברה.

  2. התנהגות תלמידים מרכז ההדרכה פועל ליצירת סביבת לימודים נעימה ואפקטיבית, רק בעזרת התלמידים ניתן לקיים סביבה זו. בכדי להשיג מטרה זו, נבקשכם לפעול לפי מספר כללים.


  2.1 עישון
  בניין המכללה הינו בניין ללא עישון. אין לעשן בכל מתחם מרכז ההדרכה, פרט לפינת העישון.

  2.2 לבוש
  הנכם מתבקשים לכבד את מרכז ההדרכה - נוכחות תלמידים במתחם מרכז ההדרכה בלבוש הולם בלבד.

  2.3 הטרדה מינית
  ביום 20 לספטמבר 1998, נכנס לתקפו החוק למניעת הטרדה מינית. מטרת החוק היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. בחוק נקבע כי הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, הם מעשים אסורים. בנוסף להיותם עילה לתביעה אזרחית מכח החוק, הם גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין. החוק חל על כולנו ואנו דורשים מכל עובד ותלמיד לפעול על פי החוק ועל פי רוחו. חלק מאמצעים אלה הם פרסום תקנון שנוסחו נקבע בחוק והנועד להבהיר את עיקר הוראות החוק ותקנותיו, מינוי אחראי/ת לטיפול בתלונות, נקיטת פעולות הסברה והמצאת עותקי החוק ותקנותיו לכל תלמיד המעוניין בכך. אנו מעמידים לעיונכם תקנון שהינו מחייב על פי החוק. האחראית בחברת מדיאטק ג'ון ברייס הנה גלית ארגמן – מנהלת משאבי אנוש.

  2.4 כללי התנהגות בכיתה
  בכיתות הלימוד הושקעו משאבים רבים. רק בעזרת התלמידים נוכל לשמר אותן לקורסים הבאים. על כן חלים בכיתות הלימוד הכללים הבאים:
 • אין להכניס שתייה ודברי אוכל לכיתה.
 • יש לכבות מכשירי טלפון ניידים לפני הכניסה לכיתות.
 • אין לשבת על אדני החלונות, על משענות הכיסאות ועל השולחנות.
 • אין להניח רגליים על הכיסאות והשולחנות.
 • אין לפרק או לשנות כבלי החיבור של המחשבים והציוד ההיקפי.
 • חל איסור חמור להעתקת תוכנות מ/אל מחשבי מרכז ההדרכה. התקנת תוכנות תבוצע באישור מרצה בלבד ובנוכחותו.
 • חל איסור להקליט ו/או להפיץ בכל צורה שהיא את ההרצאות המועברות בכיתה. במקרים בהם תלמיד מבקש להקליט את ההרצאה, עקב סיבה אישית מיוחדת, יגיש התלמיד פנייה בכתב אל רכזת הקורס, אשר תשקול את בקשתו. ככל שרכזת הקורס תאשר, יהיה באפשרותו של התלמיד להקליט את ההרצאה לשימושו האישי בלבד בהתאם להוראות המכללה.
 • אין לגעת במטול השקפים, מקרן וכל אמצעי הוראה אחרים.
 • אין להעביר ריהוט, לרבות כסאות מכיתה לכיתה.
 • אנו מבקשים להודיע למזכירות על כל תקלה שהתגלתה בכיתות; במקרה של תקלה במהלך שיעור יש להודיע למחלקת הסיסטם באמצעות קוד הסריקה המפורסם בכיתות.
 • מיקום כיתות הלימוד עשוי להשתנות למיקום קרוב יותר באותו אזור ועד למרחק של 3 ק"מ אווירי מהמיקום שנמסר במועד הרישום. ככל ששינוי מיקום כיתת הקורס יוצר לתלמיד בעיה פרטנית, יוכל התלמיד לפנות למכללה על מנת שתסייע במציאת פתרון.
 • המכללה אינה מתחייבת להקצות כיתה לתרגול עצמי על בסיס קבוע.

 • 2.6 שמירה על רכוש אישי
  התלמידים מתבקשים לשמור על רכושם האישי. אין להשאיר תיקים ומסמכים ללא השגחה בתחומי מרכז ההדרכה. המכללה אינה אחראית לכל נזק שיגרם לרכוש התלמידים. רכושם וחפציהם של התלמידים הינם באחריותם בלבד. תיק או חפץ עזוב יטופל כחפץ חשוד. הנכם מתבקשים לדווח למזכירות על כל מקרה של גניבה או אובדן רכוש בתחום מרכז ההדרכה. יודגש כי בסוף יום הלימודים יש לקחת את חומר הלימוד המחולק ע"י מרכז ההדרכה ולא להשאירו בכיתות. במקרה של אבדן ספר מסיבה זו או אחרת, לא יינתן ספר חלופי, אלא בתשלום נוסף. אנו ממליצים לכתוב שם על הספרים והחוברות המחולקים. כמו כן – המכללה אינה אחראית על שמירת קבצים אישיים במחשבי הכיתות . קבצי תרגול \ פתרון תרגילים \ שקפים \ תמצית שיעור וכד' אין לשמור על מחשבי הכיתה. במידה ושמר תלמיד אחד מהמוזכרים מעלה על מחשב הכיתה – תחול האחריות עליו בלבד.

  2.7 שימוש בתוכנות חוקיות
  חל איסור חמור על העתקת תוכנה אל או מהמחשבים של מרכז ההדרכה.

  2.8 טיפול בחפצים חשודים
  יש לדווח מיידית למזכירות המכללה או לכל גורם במכללה על כל חפץ חשוד.

  2.9 נשק
  הכנסת נשק לתחום מרכז ההדרכה מותרת רק עם נשיאת הצגת אישור תקף לנשיאת נשק. חל איסור מוחלט על נשיאת נשק טעון בתחום מרכז ההדרכה. בתחומי מרכז ההדרכה יש להצניע את הנשק.

  2.10 אבדות שנמצאו בתחום מרכז ההדרכה
  המוצא אבדה בתחום מרכז ההדרכה ואינו מאתר את בעליה, מתבקש למסור אותה למזכירות מרכז ההדרכה. אנו ננסה לאתר את הבעלים.

  2.11 הוצאת ציוד
  אין להוציא ציוד השייך למרכז ההדרכה מחוץ לתחומי מרכז ההדרכה אלא באישור בכתב מטעם הנהלת מרכז ההדרכה.

  2.12 פעילות מסחרית
  בתחום מרכז ההדרכה אין לחלק או לתלות דפי פרסום על לוחות המודעות, אלא באישור הנהלת המרכז.

  3. ביטול ו/או הפסקת השתתפות בקורס (לאחר תחילתו)
 • דמי הרישום בסך 10% מגובה שכר הלימוד של הקורס נועדו לשריין למועמד את מקומו בקורס והינם חלק ממחיר הקורס.
 • תוך שבועיים מיום הרישום ולא יאוחר מעשרה ימים טרם מועד פתיחת הקורס, על התלמיד להסדיר את התשלום המלא לקורס.
 • הובהר ומודגש כי המכללה אינה מתחייבת לשמור מקום בקורס לתלמיד אשר לא הסדיר תשלום מלא לקורס.
 • בקשה לביטול השתתפות בקורס תימסר עד 14 ימי עבודה לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד פתיחת הקורס. הודעת הביטול תימסר אל מנהלת קשרי לקוחות, הגב' גלית ארגמן . רק במידה ויעמוד הנרשם בתנאי הביטול, כמפורט לעיל, יהיה זכאי להחזר תשלום שכר הלימוד עבור הקורס, בקיזוז דמי טיפול בסך 5% ממחיר הקורס או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 • במידה והתשלום עבור הקורס בוצע בכרטיס אשראי, תהא המכללה זכאית לקזז מן ההחזר הכספי גם עלויות בהן חויבה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה. תנאים אלו מותאמים להוראותיהן של תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010.
 • במועד ההרשמה לקורס ישלם התלמיד דמי רישום בסך 10% מגובה שכר הלימוד של הקורס, ככל שיבטל התלמיד את השתתפותו בקורס לפני תחילת הקורס, אך במועד מאוחר מ-14 ימים לפני תחילתו, לא יוחזרו לתלמיד דמי הרישום. הצדדים מסכימים כי דמי הרישום מהווים פיצוי מוסכם מינימאלי בגין ביטול מאוחר.
 • למען הסר ספק, מועד פתיחת הקורס הינו היום בו נערך השיעור הראשון ללימודים בקורס, לרבות שיעור הכנה או שיעור מבוא או מפגש היכרות – זאת, אף אם התלמיד אינו השתתף בשיעור זה מסיבות כלשהן (לרבות, כאשר אי השתתפות התלמיד נעשתה בהסכמה או באישור המכללה ואף אם לאו).

 • 3.2 תנאי קבלה/ דרישות קדם:
  על מנת ללמד ברמה הגבוהה ביותר במסלולי הכשרה ומתוך ראיה לרמת המקצועיות הנדרשת בשוק ההיי-טק, מעמידה המכללה בפני המועמדים מספר דרישות קדם: 1. מבדק מיון- בחלק מקורסי ההכשרה, נדרש המועמד לעבור מבדק מיון, כאשר תוצאותיו נבדקות בהתאם לרמה הנדרשת בקורס. מבדקי ההתאמה לקורס, מעצם טיבם, מהווים אינדיקציה כללית בלבד באשר להתאמה לקורס ולכישורים הלימודיים ואינם מבטיחים הצלחה בקורס. 2. יעוץ- בחירת המסלול המתאים לתלמיד נעשית בשיתוף עם היועצ/ת, אשר בוחן/ת את הנתונים האישיים של התלמיד ומייעצ/ת לפיהם את מסלול ההכשרה המתאים לנתוניו. ייעוץ זה אינו אקדמי ובלתי פורמאלי בלבד. הייעוץ נועד לסייע למועמד בבחירת מסלול לימודים בקורסי המכללה ולספק לו מידע באשר לדרישות הקורס ותכניו. מבחני ההתאמה לקורס, מעצם טיבם, מהווים אינדיקציה כללית בלבד באשר להתאמת המועמד לקורס ולכישוריו הלימודיים ואין מבטיחים את הצלחתו בקורס.

  4. קבלה לקורס – על תנאי
  הרישום לחלק מהקורסים מותנה בעמידה בתנאי קבלה. מרכז ההדרכה עשוי לקבל בתנאים מסוימים תלמידים אשר נתוני הקבלה שלהם הינם גבוליים. במקרה שכזה, יחתום התלמיד על טופס שומע חופשי. 5. עזיבת קורס או מעבר מקורס לקורס
  א. תלמיד המבקש להקפיא את לימודיו או לעבור לקורס אחר, יפנה אל רכזת הקורס בבקשה מנומקת בכתב. במידה והבקשה תאושר ע"י הגורמים הרלוונטיים במכללה, יקבל התלמיד מסמך הקפאת לימודים המאפשר השתלבות במחזור לימודים אחר או מסמך מעבר בין מסלולים. המסמכים הנ"ל הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

  ב. תלמיד שיעדר מהקורס למעלה מ 5 מפגשים רצופים ולא יעדכן על כך מראש את רכז הקורס ויקבל את אישורו הכתוב, מקומו בהמשך הקורס לא יובטח. עדכון רכז הקורס וקבלת אישורו יתבצע לא יאוחר מ 3 ימים ממועד ההיעדרות החמישי הרצוף.

  ג. לא ניתן לעבור מקורס לקורס יותר מפעם אחת. מקרים מיוחדים יידונו בוועדת החריגים.

  6. שמיעה חוזרת
  שמיעה חוזרת של שני מודולים בלבד, תתאפשר בתנאים המפורטים בסעיף זה, אך ורק אם הקורס/המודול אליו מתבקשת שמיעה החוזרת קיים במצבת הקורסים הנלמדים במכללה ו/או לא שונתה מתכונתו (כלומר מתכונתו המקורית בה נלמד לא שונתה). בכל מקרה בו הקורס חדל מלהתקיים ו/או מתכונתו שונתה לא יהיה התלמיד זכאי לשמיעה חוזרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תלמידי קורסי הכשרות יוכלו לבצע שמיעה חוזרת של שני מודולים מן הקורס בתנאים שיפורטו להלן:
  1. תלמיד המבקש לבצע שמיעה חוזרת יבקש אישור בכתב מהנהלת המכללה ומרכז הקורס.
  2. שמיעה חוזרת תתאפשר כל עוד הקורס/המודול אליו מבקש התלמיד להירשם קיים בסל המוצרים של מדיאטק ג'ון ברייס.
  3. כאמור, תתאפשר שמיעה חוזרת של שני מודולים בלבד.
  4. שמיעה חוזרת תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
  5. השמיעה החוזרת תתאפשר עד חצי שנה מסיום הקורס המקורי אליו היה התלמיד רשום.
  6. המכללה אינה מתחייבת כי השמיעה החוזרת תתבצע במיקום ובשעות בהן התקיים הקורס המקורי.
  7. המכללה לא תעניק ערכת לימודים נוספת לתלמיד אשר מבצע שמיעה חוזרת.

  7. הגשת ולת"ם
  מרכז ההדרכה מסייע לתלמידיו בכתיבת בקשות לדחיית/קיצור שירות מילואים (ולת"מ). תלמיד המעוניין בסיוע בכתיבת ולת"ם, מוזמן לפנות לרכזי הקורסים.

  8. חובות לימודיות
  תקנון זה הינו תקנון כללי של מרכז ההדרכה. בחלק מהמגמות או הקורסים, חלות הוראות מפורשות הגוברות על האמור בחלק זה. הוראות מפורטות יחולקו ע"י מנהלי התחומים/רכזי הקורס.

  9.1 נוכחות בשיעורים
 • על התלמידים חלה חובת נוכחות של 80% מכל השיעורים ומכל הרצאה אשר תקבע במסגרת הקורס, בקורסים הנמצאים תחת פיקוח של משרד הכלכלה – נוכחות של 85%.
 • מובהר כי "נוכחות בשיעור" משמעה נוכחות בכל השיעור במלואו ולא הגעה לחלק מהשיעור.
 • על התלמיד להגיע לשיעור בזמן. במידה והתלמיד מאחר מעל ל 15 דקות יכול המדריך לאסור על כניסתו לכיתה כדי לא להפריע למהלך התקין של השיעור.
 • רישום הנוכחות ביומן הכיתה הוא המסמך הקובע בכל שאלה בנושא השתתפות התלמיד בשיעור.
 • בקורסים המוכרים לגמול השתלמות רישום הנוכחות והזכאות לתעודה יעשה על פי נהלי משרד החינוך בעניין גמול השתלמות.
 • תלמיד אשר בכוונתו להעדר משיעור כלשהו, יודיע לרכז הקורס מראש ויקבל את אישורו להיעדרות.
 • תלמיד אשר נעדר משיעור מוטלת עליו החובה להתעדכן לגבי הודעות ושינויי מערכת שהועברו בשיעור וכן לגבי חומר עזר אשר חולק בשיעור.
 • תלמיד אשר נעדר משיעור מוטלת עליו החובה להשלמת החומר הנלמד באותו שיעור, באופן עצמאי.
 • במקרה חירום, ניתן להשאיר הודעה במזכירות מרכז ההדרכה.
 • למרכז ההדרכה הזכות והסמכות הבלעדית להגדיר חופשות במערכת השעות.
 • תלמיד אשר יעדר מהקורס למעלה מחמישה מפגשים רצופים ולא יעדכן על כך מראש את רכז הקורס (ויקבל את אישורו הכתוב) מקומו בהמשך הקורס לא יובטח.

  9.2 מבחנים, תרגילים ופרויקטים.

  אנו, במדיאטק ג'ון ברייס מאמינים כי הבנה אקטיבית, דהיינו יכולת יישום עצמאית, מושגת רק באמצעות עשיית תרגילים רבים, מעבר מבחנים וביצוע פרויקטים. זוהי תפישת עולמנו. אנו מתחייבים לבדוק כל תרגיל ומבחן תוך שבועיים ממועד ההגשה. פרויקטים ייבדקו תוך חודש ממועד ההגשה.

  9.2.1 מבחני הסמכה
  מחיר הקורסים אינו כולל בחינות הסמכה חיצוניות, הנמכרות בנפרד, אלא אם צוין במפורש ובכתב ע"י נציג המכללה על גבי טופס הרישום לקורס. במקרים בהם נכללות בחינות ההסמכה החיצוניות בתשלום הקורס, תוקפם הינו לשנה מיום סיום הקורס וניתן לבצע אותן במרכז הבחינות של ג'ון ברייס מדיאטק הייטק בלבד.

  9.2.2 ציונים
 • ציון מעבר - ציון מעבר מבחן/פרויקט/תרגיל הינו קבלת ציון 60 ומעלה. בסמכותו של מנהל תחום לאשר ציון מעבר אחר.
 • חלה על התלמידים חובת מעבר כל המבחנים והפרויקטים בציון עובר ומעלה. כשלון במבחן/פרויקט יירשם בגיליון הציונים של התלמיד, זאת כל עוד לא עבר בהצלחה את אותה מטלה וימנע קבלת תעודת סיום בהצלחה.
 • יש להשלים את כל החובות בקורס (עבודות, מבחנים וכד') עד למועד שהוגדר ע"י רכז הקורס ולא יאוחר מ-6 חודשים מיום סיום הקורס. תלמיד אשר לא ישלים את חובותיו בזמן זה לא יהיה זכאי לתעודת סיום. למען הסר ספק , מבחנים או עבודות שהוגשו 6 חודשים אחרי סיום הקורס לא יבדקו.
 • לרשות התלמיד תעמוד הזכות לערוך מבחן חוזר במועד מיוחד.
 • מועד ב' יערך בשעות היום.
 • ניתן להבחן בבחינה חוזרת פעם אחת בלבד , קרי לכל מבחן יתקיים מועד א ומועד ב. לא יינתנו מועדים נוספים.
 • בסמכות הועדה לקבל את ההחלטות הבאות:
  1. לאפשר לתלמיד להמשיך את לימודיו ללא שינוי.
  2. לחייב את התלמיד לחזור על הקורס ולהבחן במקצוע שנית.
  3. להעביר את התלמיד לקורס שנפתח במועד מאוחר יותר.
  4. להרחיק את התלמיד מהקורס ולזכותו בקורס אחר לפי יתרת השעות שטרם קיבל ובתנאי שיש באותו קורס מקום פנוי.
  5. להסדיר את המשך לימודיו של התלמיד לפי ראות עיני הועדה.

  9.2.3 השמה
  ג'ון ברייס מדיאטק הייטק מסייעת בהשמות לתלמידים באמצעות מח' השמת בוגרים. האחריות על מציאת העבודה חלה על התלמיד. למען הסר ספק יובהר כי המכללה אינה מתחייבת למצוא עבודה לתלמידיה, אלא רק לסייע במידת האפשר. לא יוגש סיוע לתלמידים אשר לא פנו למחלקת ההשמה / העבירו אליה מסמך קו"ח / השתתפו בסדנת השתלבות בעבודה הנערכת אחת לרבעון. 9.2.4 חובת הגשת עבודות
  חלה על התלמידים חובת הגשת מטלות בזמן שנקבע ע"י המרצה ו/או רכז/ת הקורס. העבודות יוגשו לרכז/ת הקורס . תלמיד המבקש לקבל דחייה במועד הגשת מטלה, מתבקש לקבל אישור מראש ובכתב של המרצה או רכז/ת הקורס. (באחריות התלמיד לשמור העתק/גיבוי של העבודה שהוגשה).

  9.2.5 חובת השתתפות במבחנים
 • המכללה תקיים שני מועדים בלבד לכל בחינה.
 • חלה על התלמידים חובת השתתפות בכל המבחנים שיערכו במסגרת הקורס. היעדרות לא מוצדקת ממבחן תגרור ציון נעדר ללא רשות (להלן: נל"ר שמשמעו - ציון אפס).
 • תלמיד המתכנן להעדר ממבחן, יודיע שבוע מראש למרכז הקורס.
 • תלמיד אשר נעדר ממועד הבחינה עקב שירות מילואים פעיל, יגיש למרכז הקורס בקשה בכתב להיבחן במועד מיוחד, ויצרף לבקשתו אישור מילואים (טופס 3010). ללא הגשת האישור לא יינתן מועד לבחינה.
 • תלמיד אשר נעדר מפאת מחלה או חופשת לידה יגיש למרכז הקורס בקשה בכתב להיבחן במועד מיוחד ויצרף לבקשת המועד המיוחד אישור מחלה. ללא הגשת האישור לא יינתן מועד לבחינה.
 • ניתן להבחן בבחינה חוזרת פעם אחת בלבד , קרי לכל מבחן יתקיים מועד א ומועד ב. לא יינתנו מועדים נוספים.
 • לצורך תאום מועד לבחינה מיוחדת, יפנה התלמיד לרכז/ת הקורס.
 • תלמיד אשר בחר שלא לגשת לאחד מהמועדים, שלא בשל הסיבות לעיל, לא יהיה זכאי בשום אופן למועד מיוחד.

 • 9.2.6 שיפור ציון חיובי

  לתלמיד עומדת הזכות להגשת בקשה למועד מבחן מיוחד לשם שיפור ציון. יש לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות להורדת ציון. הציון האחרון הוא זה שירשם בגיליון הציונים. בכל מקרה לא יינתן לתלמיד לשפר ציון חיובי ביותר מאשר 2 מקצועות.

  9.2.7 ערעורים
  לתלמיד עומדת הזכות לערער על ציון בחינה. על התלמיד למלא לא יאוחר מ 14- ימים ממועד פרסום הציון, טופס ערעור ולהעבירו לרכז הקורס. ערעור במועד מאוחר יותר לא יתקבל. יש לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות להורדת ציון. במבחן בו ניתן פקטור הוא לא יחושב בערעור. הציון האחרון הוא זה שירשם בגיליון הציונים. מבחנים ועבודות יישמרו עד חודש מיום פרסום הציונים לצורך הגשת ערעור. לאחר מועד זה מרכז ההדרכה לא מתחייב לשמור עבודות.

  9.2.8 עדכונים
 • חובת עדכון פרטים אישיים חלה על התלמיד. על התלמיד לעדכן את רכזי/ות הקורס בכל שינוי בכתובתו, מספר הטלפון שלו , כתובת הדוא"ל שלו וכד'.
 • עדכונים והודעות שישלחו את התלמיד בדואר, בדוא"ל, בSMS או בהודעה קולית בטלפון, לפי הפרטים שמסר התלמיד, יחשבו כאילו נמסרו לו אישית.

 • 9. תוכנית לימודים
 • בתחילת הקורס תחולק מערכת שעות לכל הקורס. מערכת זו אינה סופית וכפופה לשינויים על פי שיקול דעת מקצועי של מרכז ההדרכה.
 • מדיאטק ג'ון ברייס שומרת לעצמה את הזכות לשנות באופן סביר עפ"י שיקולים מקצועיים ולרווחת התלמידים בקורס את תכנית הקורס, הנושאים הנלמדים והיקף השעות בכל נושא. הודעה על שינוי תכני הקורס תימסר לתלמידי הקורס בהודעה מראש של 5 ימים. תלמיד אשר שינוי תכני הקורס יוצר לו בעיה פרטנית, יוכל לנות למכללה על מנת שתסייע במציאת פתרון.
 • מדיאטק ג'ון ברייס שומרת לעצמה את הזכות לשנות באופן סביר עפ"י שיקולים מקצועיים ו/או אילוצים בלתי צפויים, את שיבוצי המרצים ומועדי המפגשים לרבות הארכת הקורס ודחיית מועד סיומו. תלמיד אשר שינוי תכני הקורס יוצר לו בעיה פרטנית, יוכל לפנות למכללה על מנת שתסייע במציאת פתרון.
 • השלמת שעות ותרגולים – במידה ויקבעו שיעורים נוספים , מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה, אין התחייבות כי הם ייקבעו בימי הלימוד הרגילים של הכיתה.

 • 10. טוהר מידות
  הלימודים במרכז ההדרכה כמו גם העבודה במגזר ההיי-טק והמחשוב מחייבים מידה רבה של אמון הדדי בין התלמידים לבין סגל מרכז ההדרכה. אנו מייחסים חשיבות רבה לטוהר המידות וליושר האישי של התלמידים. כל עבודה, תרגיל, מבחן או פרויקט יתבצעו ע"י חניך אחד בלבד, אלא אם נאמר במפורש אחרת. אנו רואים בחומרה רבה העתקת ו/או ניסיון העתקת תרגילים, עבודות, פרויקטים ומבחנים.

  11. משמעת
  עבירות משמעת
  עבירת משמעת הנה אחת מהעבירות המנויות להלן שבוצעה ע"י תלמיד: 1. אי ציות להוראות של הנהלת מרכז ההדרכה, מדריכיו ו/או עובדיו, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.
  2. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למרכז ההדרכה, מדריכיו או עובדיו, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במרכז ההדרכה, או בקשר ללימודים במרכז ההדרכה.
  3. הונאה במבחן, עבודת בית, תרגיל, פרויקט או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו.
  4. הפרה של הוראות המתייחסות למבחן, עבודת בית, תרגיל, פרויקט או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בע"פ.
  5. הפרה של הוראות תקנון זה.
  6. הפרעה להוראה, או הפרעה לכל פעילות אחרת המתקיימת במרכז ההדרכה מטעם מרכז ההדרכה.
  7. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש מרכז ההדרכה, או ברכוש אחר המשמש לצרכיו.
  8. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מנהלי, מרצי, עובדי ותלמידי מרכז ההדרכה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמנהלים, מרצים ועובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי מרכז ההדרכה.
  9. התנהגות פרועה, רעשנית או אלימה, כל אלה, בין שנעשו בתחומי מרכז ההדרכה ובין בסמוך לו, בין שנעשו כלפי מרכז ההדרכה, עובדיו, מרציו ותלמידיו ובין כלפי צדדים שלישיים.
  10. התנהגות שאינה הולמת את כבוד מרכז ההדרכה או מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי מרכז ההדרכה או מחוצה לו ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמד של תלמיד או לפעילות במרכז ההדרכה, הן במישרין והן בעקיפין.
  11. לקיחת ציוד מהמכללה / מסטודנט ללא קבלת רשות מפורשת בכתב.
  12. התנהגות שאינה הולמת במהלך השיעור.

  11.2 טיפול בעבירות משמעת

  עבירות משמעת יטופלו במסגרת ועדות ההוראה המשמשות כוועדות המשמעת של מרכז ההדרכה. תלמיד שנחשד בעבירת משמעת יובא בפני ועדת ההוראה התחומית לשם קבלת החלטה בעניינו. הועדה רשאית לקבל את ההחלטות כדלקמן:
 • לזכות את התלמיד.
 • לחייב את התלמיד ולהטיל עליו את העונשים הבאים:
 • נזיפה.
 • פסילת בחינה בה נבחן התלמיד.
 • פסילת פרויקט או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו.
 • עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד, למשך תקופה שתיקבע.
 • הרחקה מחלק ממסלול לימודים לתקופה שתיקבע.
 • הרחקה ממרכז ההדרכה לתקופה שתיקבע, ללא זיכוי כספי.
 • הרחקה ממרכז ההדרכה לצמיתות, ללא זיכוי כספי.
 • ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 • לתלמיד תינתן הזכות לערער בפני ועדת ההוראה העליונה.
  ההחלטה המתקבלת בוועדת ההוראה העליונה הנה סופית.

  סגל המכללה מאחל לכל הסטודנטים לימודים פוריים והצלחה רבה.
  לתקנון Matrix לחץ כאן   

   
  צור קשר שירות לקוחות מפת האתר דרושים כנסים סניפים שירותים אודות דף הבית