logo jbmd   0747600700 
0747600700 
ניהול פרויקטים כולל הכנה להסמכת PMP - מק"ט 3776
אודות הקורס
מנהל הפרויקט הוא העובד שעליו הטיל הארגון את האחריות להשגת יעדי הפרויקט. לשם כך, הוא חייב להפגין ידע רב ומיומנות גבוהה כדי להצליח. קורס ניהול הפרויקטים מתרכז באותן מיומנויות הדרושות למנהל הפרויקט ומייצרות לו את הערך המוסף הדרוש. השילוב הנכון בין הידע, המיומנות, הכלים והשיטות הם אלו שייצרו את היכולות להוביל ולהנחות את צוות הפרויקט תוך השגת מטרות הפרויקט ואיזון בין אילוציו.

מבנה והיקף מסלול הלימודים
היקף מסלול הלימודים הנו 45 שעות הוראה במתכונת של עשרה מפגשי ערב בין השעות 17:00 ל 21:30.


מרצה איזי פלד
איזי פלד הוא מנהל פרויקטים, מטמיע אג'ייל ומרצה. בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון(, מוסמך ®PMP מטעם ארגון ה- PMI העולמי ומוסמך SAFe® SPC4 מטעם חברת .SAI-inc מומחה בניהול פרויקטים עם ניסיון של כ 20- שנה בניהול מעשי של פרויקטי פיתוח, מערכות מידע, אינטגרציות וניהול לקוחות. מרצה בקורסי ניהול פרויקטים והכנה להסמכת .®PMP   logo jbmd
איזי פלד
 
קהל יעד
הלימודים בקורס מתאימים לאנשים מתחומים שונים: לכל המועמדים אשר ברצונם ללמוד את מקצוע ניהול הפרויקטים ולהשתלב בתפקידי ניהול פרויקטים, או אלו אשר עובדים בתחום זה בפועל אך מעוניינים להתעדכן בשינויים ולשפר את ידיעותיהם ו\או לקבל הסמכת .PMP®
תכנית הלימוד של המסלול
מפגש מס' 1
מבוא לניהול פרויקטים:
● מהו גוף הידע בניהול פרויקטים PMBOK ® ומה מטרתו
● מהו פרויקט
● מהו ניהול פרויקטים
● פרויקט, תכנית, פורטפוליו וההבדלים ביניהם
● תפקיד מנהל הפרויקט

השפעות מבנים ארגוניים ומחזור חיי הפרויקט:
● השפעת מבנים ארגוניים על ניהול פרויקטים
● בעלי עניין בפרויקט
● צוות הפרויקט
● מחזור החיים של הפרויקט – Project Life Cycle

תהליכי ניהול הפרויקט - :Project Management Processes
● תהליך היזום – Initiation Proces
● תהליך התכנון – Planning Process
● תהליך הביצוע - Execution Process
● תהליך השליטה והבקרה - Monitoring & Control Process
● תהליך הסגירה – Closing Process
● תחומי הידע בניהול פרויקטים

מפגש מס' 2
ניהול אינטגרציה – :Integration Management
● הכנת מסמך הייזום: Project Charter
● הכנת תכנית הפרויקט: Project Management Plan
● ניהול הפרויקט
● שליטה ובקרת הפרויקט
● ניהול בקרת השינויים
● סגירה וסיכום פרויקט או שלב

מפגש מס' 3
ניהול תכולה – :Scope Management
● תכנון ניהול התכולה בפרויקט
● איסוף הדרישות
● הגדרת התכולה
● יצירת WBS
● תיקוף התכולה
● בקרת התצורה של תכולת הפרויקט

מפגש מס' 4
ניהול זמן – :Time Management
● תכנון ניהול לוח הזמנים בפרויקט
● הגדרת משימות
● סידור פעילויות ברצף
● הערכת המשאבים לפעילות
● הערכת משך המשימות
● הכנת לוח זמנים לפרויקט
● בקרת לוח הזמנים

מפגש מס' 5
ניהול עלויות – :Cost Managemen
● תכנון ניהול העלויות בפרויקט
● הערכת עלויות
● קביעת התקציב
● בקרת עלויות

מפגש מס' 6
ניהול סיכונים – :Risk Management
● תכנון ניהול הסיכונים בפרויקט
● זיהוי הסיכונים
● ניתוח איכותי של הסיכונים בפרויקט
● ניתוח כמותי של הסיכונים בפרויקט
● תכנון התגובות לסיכונים
● בקרת סיכונים

מפגש מס' 7
ניהול איכות – :Quality Management
● תכנון ניהול התקשורת בפרויקט
● ביצוע הבטחת האיכות - Quality Assurance
● בקרת האיכות – Quality Contro

ניהול פרויקט בסביבת :Agile
● מחזור חיי הפרויקט בסביבת Agile
● ניהול פרויקטים ותכניות בסביבת Scaled Agile
● הכנה וניהול ה - Backlog
● תכנון לוח הזמנים בפרויקט Agile
● Built In Quality & PDCA
● ניהול תקציב בפרויקט Agile
● שיקוף נתונים ובקרת פרויקט

מפגש מס' 8
ניהול המשאב האנושי - :Management Human Resource
● תכנון ניהול המשאב האנושי בפרויקט
● גיוס צוות הפרויקט
● פיתוח צוות הפרויקט
● ניהול צוות הפרויקט

ניהול התקשורת בפרויקט – :Communication Management
● תכנון ניהול התקשורת בפרויקט
● ניהול התקשורת בפרויקט
● בקרת התקשורת בפרויקט

מפגש מס' 9
ניהול רכש - :Procurement Management
● תכנון ניהול הרכש בפרויקט
● ביצוע תהליך הרכש
● בקרת תהליך הרכש
● סיום הרכש בפרויקט

מפגש מס' 10
ניהול בעלי עניין - :Stakeholder Management
● זיהוי בעלי העניין בפרויקט
● תכנון ניהול בעלי העניין
● ניהול מעורבות בעלי העניין
● בקרת מעורבות בעלי העניין בפרויקט

הקוד האתי וההתנהגות המקצועית של מנהל הפרויקט:
● חזון וישימות
● אחריות
● כבוד
● הגינות
● כנות3776 מק"ט
חזרה לראש העמוד


 

 
צור קשר שירות לקוחות מפת האתר דרושים כנסים סניפים שירותים אודות דף הבית